Lidé v KŽC (vedení)

Vedení společnosti – představitelé KŽC

Mgr. Bohumil Augusta, MBA
jednatel a ředitel společnosti; vykonává funkci obchodního a ekonomického ředitele
tel. 776 628 728, e-mail: bohumil.augusta@kzc.cz

Vůdčí osobnost skupiny KŽC. Je zakladatelem společnosti a současně jejím majitelem, jednatelem a ředitelem. Nese odpovědnost za zásadní rozhodnutí celé skupiny KŽC vč. strategického plánování, business plánu a organizace provozu. Dopravně a provozně původem vlakvedoucí; má komplexní dopravní a přepravní vzdělání (velkou dopravní a velkou komerční zkoušku) a dostatečnou praxi v provozování drážní dopravy a v provozování dráhy. Je odborně způsobilou osobou dopravce, jedná za společnost samostatně, garantuje smluvní vztahy s dodavateli i se zákazníky.

Obracejte se na něj v agendách: objednávky zvláštních vlaků a autobusu; kontaktní osoba pro filmaře a produkce, řeší pronájmy vozidel a externí zakázky.

 

Bc. Jan Hruška
zástupce ředitele společnosti; vykonává funkci dopravního ředitele
tel. 737 204 567, e-mail: jan.hruska@kzc.cz

Výrazná osobnost české železnice. Řídí úsek dopravy a legislativy. Garantuje odborné a zdravotní způsobilosti osob, legislativu vozidel dopravce a je tvůrcem předpisové a bezpečnostní soustavy KŽC. Řeší provozní záležitosti dopravce (výluky, mimořádné události a technologické aspekty provozu). Sestavuje opatření dopravce vůči SŽDC a komunikuje vrcholově se SŽDC, DU, DI a MD ČR. Zabezpečuje školení a personální záležitosti. Provozně strojvedoucí; má kompletní dopravní vzdělání (velká dopravní zkouška) a letitou praxi s řízením železniční dopravní společnosti. Je odborně způsobilou osobou a zkušebním komisařem. Hlavní garant předpisové soustavy dopravce i provozovatele dráhy KŽC Doprava.

Obracejte se na něj v agendách: výluky, dopravní technologie, předpisy, legislativa, MU, zkoušky a školení a dále v záležitostech komunikace s DU, DI, MD ČR a SŽDC.

 

Jan Fukala
technicko-provozní ředitel
tel. 723 898 143, e-mail: jan.fukala@kzc.cz

Vede úsek provozu a úsek údržby a oprav, zabezpečuje provozuschopnost vozidel. Odpovídá za péči o vozidla a jejich provoz. Zabezpečuje provoz a infrastrukturu na regionální dráze Česká Kamenice – Kamenický Šenov. Komunikuje s dodavateli a jedná s železničním průmyslem. Má na starosti technický stav vozidel, zabezpečuje komisionální prohlídky v rámci různých stupňů oprav. Řeší záležitosti, týkající se náhradních dílů na vozidla, je komandujícím mechaniků, plánuje periodické prohlídky vozidel. Provozně strojvedoucí.

Obracejte se na něj v agendách: dodavatelsko-odběratelských vztahů (opravy vozidel), Šenovka: infrastruktura a provoz

 

Ing. Aleš Svoboda
přepravní a projektový ředitel
tel. 774 592 018, e-mail: ales.svoboda@kzc.cz

Vede úsek zabezpečující pravidelnou veřejnou dopravu. Má na starosti přepravu, tarify, odbavení cestujících a agendu smluv s objednateli veřejné dopravy (krajské úřady, města, obce). Řeší ad hoc projekty ve vazbě na grantové a dotační programy, věnuje se stavebně-technickým projektům na regionální dráze Česká Kamenice – Kamenický Šenov. Zajišťuje výluková opatření, věnuje se přepravní legislativě a smluvní agendě objednatelů dopravy; realizuje standardy kvality a smluvní přepravní podmínky. Stará se o objednávky kapacit a tras vlaků veřejné osobní dopravy. Provozně vlakvedoucí.

Obracejte se na něj v agendách: přepravy a informací pro cestující: ceny jízdenek, přeprava kol, tarify, jízdní řády a smluvní přepravní podmínky.

 

Ing. Petr Klinger
ekonomicko-finanční ředitel
tel. 603 703 983, e-mail: petr.klinger@kzc.cz

Vede úsek ekonomiky; zabezpečuje výkaznictví a statistiky, finanční účetnictví a informační systémy společnosti. Má na starosti účetní střediska, zakázky a finanční záležitosti (závazky, pohledávky). Zajišťuje BOZP a správně-ekonomické agendy společnosti. Stará se o IS Harmonik a provoz jeho modulů. Provozně: vlakvedoucí. 

Obracejte se na něj v agendách: faktur přijatých a vydaných, závazků a pohledávek, výkaznictví, rozpočtů, rozborů a statistik.

 

Ing. Lukáš Neumann
náměstek pro úsek strojvedoucích, komandující strojvedoucích
tel. 735 177 501, e-mail: lukas.neumann@kzc.cz

Zabezpečuje směny strojvedoucím a jejich obsazení (výkony). Vede výkaznictví strojvedoucích, zabezpečuje předpisy k výkonu služby a související agendu. Zabezpečuje odbornou a zdravotní způsobilost, řeší zkoušky. Vykonává funkci hlavního komandujícího. Provozně: strojvedoucí. 

Obracejte se na něj v agendách: strojvedoucí; kontaktní osoba pro nové strojvedoucí.

 

Ing. Čeněk Maléř
náměstek pro úsek vlakových čet, komandující vlakvedoucích a průvodčích
tel. 608 174 397, e-mail: cenek.maler@kzc.cz

Zabezpečuje směny vlakovým četám a jejich obsazení (výkony). Vede výkaznictví vlakových čet, zabezpečuje předpisy k výkonu služby a související agendu včetně odborné a zdravotní způsobilosti a zkoušek. Vykonává funkci hlavního komandujícího. Věnuje se standardům kvality a požadavkům objednatelů na služby požadované ve veřejné dopravě, stará se o projekty a kulturně-společenské dění na regionální dráze Česká Kamenice – Kamenický Šenov. Provozně: vlakvedoucí. 

Obracejte se na něj v agendách: jízdní personál; kontaktní osoba pro nové vlakové čety; Šenovka: akce v regionu, informace pro cestující: přepravní podmínky, ceny jízdenek, kola, jízdní řády vlaků.

 

Jakub Hamouz
provoz správkárny KŽC
tel. 776 784 897, e-mail: jakub.hamouz@kzc.cz

Vrchní mistr dílny, komandující směn mechaniků (dílny). Zabezpečuje opravy a provozní údržbu M0 / MM vozidel KŽC a externích vozidel.

 

Ing. Martin Klinger
personalista, mzdový účetní a IT specialista
tel. 606 796 636, e-mail: martin.klinger@kzc.cz

Vede úsek mzdové účtárny a související agendy vč. úseku personálního. Zajišťuje komunikaci se státní správou ve věcech sociálního a zdravotního pojištění, komunikaci s finančními úřady. Pro zaměstnance zabezpečuje personalistiku.

Obracejte se na něj v agendách: personální a mzdové vč. komunikace soc. a zdrav. pojištění, FU.

 

Mgr. Pavel Knížák
IT specialista; správce sítě, emailových schránek a webmaster
tel. 774 592 016, e-mail: pavel.knizak@kzc.cz

Zabezpečuje provoz sítě KŽC, stará se o webové stránky www.kzc.cz (veřejné a klubové webové stránky) a www.kzcd.cz (web pro zaměstnance KŽC), spravuje emaily skupiny KŽC včetně fungování sociálních sítí.

Obracejte se na něj v agendách: weby, emaily a sociální sítě.

 

Aktuality

Kácení na Šenovce

Poslední „Podtrosečák“ vyjel přesně před rokem

Zátiší pod Zámeckým vrchem

KŽC v JŘ 2021

Víkend s motoráčkem na severu Čech

Posázavák – v říjnu pokaždé „jinak“

M 152.0381

Idylka v údolí Berounky

Jak dopadl 9. ročníku v jízdě pákových drezín?

O KŽC píší v Anglii i v Holandsku

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009