Dovolená s motoráčkem 2020
Slovácko a jižní Morava, 143. setkání KŽC a VČS v Rozsochách
Pojeďte s námi za dopravně-technickými skvosty Slovácka a jižní Moravy jako retrovzpomínku na týdenní toulání se motoráčkem po ČR. Navazujeme na rok 2012, kdy jsme naposledy vyrazili motoráčkem po vlastech českých. Koronavirus nás nyní k této koncepci akce vrátil! Slovensko, jeho zbylé neprojeté neprovozované tratě a krásy přírody si projedeme až v roce 2021.

Sraz: v sobotu 18. 07. 2020 9:45 v žst. Praha-Libeň u motoráku ř. 810 KŽC

Program:
Sobota 18. 07.: Odjezd z Prahy-Libně 9:57 via Pardubice 11:44 - Mladějov na Moravě na Moravě 13:20. Zde návštěva Mladějovské průmyslové dráhy a projetí úzkorozchodné tratě Mladějov na Moravě – Hřebeč doly. Dále jízda v trase Mladějov na Moravě 17:47 – Chornice – Zdětín u Prostějova 19:35. Zde výstup a pěší přesun v délce cca 5 km do Čech pod Kosířem (zavazadla a osoby, u nichž si to vyžádá zdravotní stav, budou přepraveni auty). Ubytování v Čechách pod Kosířem.
Neděle 19. 07.: Turistika v okolí Kosíře alternativně – individuálně:
a) Velký a Malý Kosíř, památky (zámecký park, muzeum hudby Antonína Dvořáka) a koupání v Čechách pod Kosířem, možnost návštěvy minipivovaru Kosíř ve Lhotě pod Kosířem;
b) z Čech pod Kosířem odjezd v 8:00 autobusem do Kostelce na Hané, potom pravidelnými vlaky do Mladče 9:35, návštěva Mladečských jeskyní, potom pěšky do Javoříčských jeskyní, jejich návštěva a následně přesun do obce Hvozd v délce cca 17 km. Odtud ve 20:23 autobusem zpět do Čech pod Kosířem. Ubytování v Čechách pod Kosířem. Večer proběhne sčítání požadavků na objednávku naloženého masa na grilování do Rozsoch.
Pondělí 20. 07.: Ráno odjezd ČSAD v 7:22 do Kostelce na Hané 7:36. Zde přestup do zvláštního vlaku KŽC a odjezd 8:00 na vlečku – Forte Mostkovice 8:20 – Kostelec na Hané 9:10 – Senice na Hané – Olomouc hl.n. Přerov os.nádr. – Říkovice 10:43 / 10:51 – mimo Přerov (průjezd za depem mimo žst.) – Hranice na Moravě, nákl. stan. 11:30 – Teplice nad Bečvou 11:45. Zde možnost oběda v lázeňské části a turistika k nejhlubší evropské Hranické propasti, která nemá dosud objevené dno. Dále pravidelným vlakem z Teplic nad Bečvou v 14:03 do Milotic nad Bečvou 14:11, zde koupání v pískovně (plavky a věci připravit s sebou před výstupem v Teplicích n.B.). Dále z Milotic nad Bečvou v 16:45 zvláštním vlakem KŽC do Vsetína 17:15. Odtud ČSAD v 17:35 na Tesák 18:12. Ubytování v Chatě Pod Tesákem *1).
Úterý 21. 07.: Turistika v Hostýnských vrších: Tesák – Kelčský Javorník (rozhledna) – Rajnochovice v délce 9 km. Zde v 14:00 prohlídka a projetí Rajnochovické lesní železnice. V 15:14 odjezd autobusem do zast. Rajnochovice, Košovy 15:22 a pak dále pěšky po zelené turistické značce zpět na Tesák v délce 5 km. Ubytování v Chatě Pod Tesákem *1).
Středa 22. 07.:
Turistika v Hostýnských vrších: v 8:29 odjezd pravidelným autobusem z Tesáku přes Bystřici pod Hostýnem na Sv. Hostýn 9:05. Prohlídka poutního místa, následně turistika přes Kamennou, Troják a rozhlednu Maruška do Hošťálkové v délce 16 km. Odtud v 17:54 autobusem zpět na Tesák 18:12. Ubytování v Chatě Pod Tesákem *1).
Čtvrtek 23. 07.: Ráno odjezd v 8:29 autobusem z Tesáku do Bystřice pod Hostýnem. Zde přestup do našeho vlaku a jízda v trase Bystřice pod Hostýnem 9:19 – Hulín 9:38-10:15 – spojky Hulín – Rohatec – Petrov u Strážnice 11:43 (zavazadla zůstanou ve vlaku) a odchod k lodím. Přesun pěšky do přístaviště Petrov. Oběd v Petrově, akce s čluny začíná 13:30. Půjčení lodí, plavba do Skalice, zde výstup na slovenské území a návštěva rozhledny. Poté zpět přes Petrov až do Strážnice. Zde může část osob vystoupit, jít si vyzvednout věci z motoráku a ubytovat se. S každou lodí musí alespoň 1 osoba zajet zpět do Petrova (vrácení) a následně ČD nebo ČSAD do Strážnice (zavazadla). Nocleh ve Strážnici.
Pátek 24. 07.: Ráno jízda zvláštním vlakem KŽC v trase Strážnice 8:55 do Vracova 9:25. Zde návštěva a projetí zahradní železnice. Dále vlakem 1766 ČD Vracov 11:15 - Kyjov 11:27, Poté odjezd z Kyjova 11:40 do Brna Židenic 13:00. Individuálně: a) přesun MHD k Brněnské přehradě na ubytování, možnost koupání, resp. b) prohlídka památek Brna a individuální přesun na ubytování až večer. Možnost návštěvy minipivovarů Hauskrecht, Bratčice atp., resp. prohlídka centra Brna. Ubytování v Brně.
Sobota 25. 07.: Ráno přesun MHD do žst. Brno-Židenice. Dále od 9:03 odjezd a projetí vlečky Posvitavský areál (bývalá trať podél Svitavy). Poté pokračování vlakem KŽC do Brna-Slatiny a projetí vlečky Letiště Brno-Tuřany, zpět do Brna-Slatiny 12:14. Vlak poté odjede lv. do Tišnova. Autobusem 78 ze stanice Řipská přejedeme k soutoku Svratky a Svitavy, kde navštívíme a projedeme parkovou dráhu OC Olympia. Poté individuální program podobný tomu pátečnímu. Ubytování v Brně.
Neděle 26. 07.: Ráno v 9:15 plavba lodí po Brněnské přehradě do Veverské Bitýšky, odtud pravidelným autobusem do Tišnova. Zde přestup do zvláštního vlaku KŽC a jízda v trase Tišnov 12:26 – Rozsochy 13:38. Následuje akce 143. setkání KŽC a VČS v Rozsochách.
Zde prohlídka nejkrásnějšího nádraží roku 2019, kterým nás provede strojvedoucí KŽC, který zde bydlí a o nádraží pečuje. Na zahradě bude grilování masa a ochutnávka piva Doubravník. V okolí zastávky jsou krásné fotomotivy. Odpoledne od 15:30 do 16:00 proběhne druhá část VČS, která se nepodařila dokončit v Havlíčkově Brodě 7. 3. 2020. Poté odjezd naším vlakem z Rozsoch 16:03 přes Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod do Prahy-Libně 19:06.

Ukončení akce: v neděli 26. 07. 2020 v 19:06 v žst. Praha-Libeň po příjezdu zvláštního vlaku KŽC

Doporučené mapy: Atlas drah ČR

Členská schůze: Výroční členská schůze proběhne v neděli 26. 7. 2020 od 15:30 v Rozsochách po příjezdu vlaku Os 14911 v 15:16 ze Žďáru nad Sázavou; přihlášku na občerstvení v Rozsochách je třeba zaslat do 16. 07. 2020.

Ubytování: zajištěno, existují 2 varianty ubytování: 1) ubytování úrovně „Lux“ v hotelu se snídaní na jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém pokoji, 2) ubytování úrovně „Turist“ v penzionu bez snídaně ve vícelůžkových pokojích (jednolůžkové pokoje se ve variantě „Turist“ nezajišťují)

Stravování: z vlastních zdrojů, u kategorie Lux snídaně v ceně

Účastnické poplatky:

varianta účasti člen KŽC ostatní
celá akce jednolůžkový pokoj (kategorie Lux)*1) 20 000 Kč 22 000 Kč
celá akce vícelůžkový pokoj (kategorie Turist) 18 000 Kč 20 000 Kč
vybraná část programu počet dnů/9*18 000 Kč počet dnů/9*20 000 Kč
pouze účast na VČS zdarma -----------
občerstvení v Rozsochách a jízda vlakem KŽC do Prahy 250 Kč -----------
občerstvení v Rozsochách 200 Kč 200 Kč
fotopas na celou akci 300 Kč 300 Kč
*1) v Chatě Pod Tesákem nelze zajistit ubytování „Lux“; které také není zahrnuto v ceníku varianty „Lux“; „Lux“ v tomto případě znamená pouze pokoj obsazený dvěma nebo jedním účastníkem. „Lux“ v pravém slova smyslu bude zajištěn v hotelu v Bystřici p. P. nebo ve Vsetíně. Účastník „Lux“ se pak na akci dopraví ČSAD nebo ČD. V Chatě Pod Tesákem je k dispozici kuchyňka, kde si můžeme dělat snídaně sami.

Cena obsahuje:
celá akce:jízdné zvláštními a pravidelnými vlaky a autobusy dle programu, poplatky spojené s vlečkami, ubytování, jízdní řád a náklady na režii akce spojené s organizačním zabezpe-čením projektu dle výše uvedeného programu, organizované fotozastávky
vybraná část programu: podíl z ceny akce dle ceníku
občerstvení v Rozsochách a jízda vlakem KŽC do Prahy: občerstvení během VČS a jízdné zvláštním vlakem KŽC v trase Rozsochy – Praha (pouze pro účastníky VČS)
občerstvení v Rozsochách: občerstvení během VČS
fotopas jen pro fotografy na trati, kterým budou dodány před akcí přesné podklady s koncepcí fo-tozastávek a jízdní řád vč. spojení na vlakvedoucího pro aktuální koordinaci fotozastávek
Cena neobsahuje:
• individuální program (Čechy pod Kosířem, Mladečské jeskyně, Brno), resp. program označený jako fakultativní
• MHD v Brně a jízdné vlaky ČD Teplice n.B. – Milotice n.B. a Vracov - Vlkoš
• občerstvení v Rozsochách – grilování, pivo Doubravník; lze objednat formou příplatku pro účastníky akce Dovolená s motoráčkem resp. 143. setkání KŽC a VČS v Rozsochách

Přihlášky: přijímá kontaktní osoba Mgr. Pavel Knížák

Uzávěrka přihlášek: v neděli 14. 06. 2020, v případě požadavku na občerstvení v Rozsochách do 16. 07. 2020

Platba: podrobnosti sdělí Mgr. Pavel Knížák

Poznámky:
• zavazadla přizpůsobit velikosti zavazadlového prostoru ve vlaku
• nezajišťuje se žádný zvláštní transfer pro zavazadla
• v případě stornování účasti po zaplacení ze strany účastníka se z vrácené částky odečte 25 % storno poplatek při odhlášení do 30. 06. 2020, při odhlášení po 01. 07. 2020 se odečte 50 % storno z poplatku.
• změna programu a jeho dílčí úpravy v závislosti na vývoji organizace akce vyhrazena!

Organizátor: KŽC Doprava, s.r.o.

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Knížák, tel: +420 774 592 016, e-mail: pavel.knizak@kzc.cz