Středeční procházka okolím Senohrab

Sraz:
Sraz 1: ve středu 11. 3. 2020 v žst. Senohraby ve 12:50 hod. po příj. vlaku Os 2537. Praha hl.n. odj. 12:05 hod., Praha-Vršovice odj. 12:09 hod.
Sraz 2: ve středu 11. 3. 2020 v žst. Senohraby ve 13:09 hod. po příj. vlaku Os 2538. Benešov u Prahy odj. 12:52 hod., Čerčany odj. 13:00 hod.

Program: individuální dle propozic obdržených na srazu pochodu
Trasa A: z žst. Senohraby po TZC směr: Pod nádražím – Hrusice – Mirošovice u Prahy, žel. zast.
Trasa B: z žst. Senohraby po TZC směr: Pod nádražím – Hubačov – Mirošovice u Prahy, žel. zast.

Ukončení akce:
Trasa A: ve středu 11. 3. 2020 v žel. zast. Mirošovice u Prahy v 15:11 hod. u odj. vlaku Os 2546. Praha-Vršovice příj. 15:48 hod., Praha hl.n. 15:52 hod. Směr Benešov u Prahy odj. 15:17 hod. (Os 2547).
Trasa B: ve středu 11. 3. 2020 v žel. zast. Mirošovice u Prahy v 15:41 hod. u odj. vlaku Os 2548. Praha-Vršovice příj. 16:18 hod., Praha hl.n. 16:22 hod.Směr Benešov u Prahy odj. 15:47 hod. (Os 2549).
Možno ukončit dříve nebo později dle vlastního uvážení.

Kilometráž: trasa A cca 7 km , trasa B cca 3 km

Doporučené mapy: Kartografie Praha: Okolí Prahy, Mapa KČT list č. 37 Okolí Prahy – východ, Turistický atlas Česko – list č. 250 a 251

Ubytování: nezajišťuje se

Stravování: z vlastních zdrojů, u restaurace v Mirošovicích nejistá otvírací doba

Účastnické poplatky: nevybírají se

Přihlášky: kontaktujte organizátora do stanoveného termínu.

Uzávěrka přihlášek: ve středu 4. 3. 2020

Poznámky: Podrobný popis trasy je k dispozici na adrese: http://r.forster.sweb.cz
Změna termínu akce vyhrazena!

Organizátor: Richard Forster tel: 704041212, e-mail: r.forster@volny.cz

Zápis z akce

Na dnešní akci se nikdo nepřihlásil, přesto přišli dva náhodní účastníci od Benešova. Po uvítání a rozdání propozic akce jsme se vydali na trasy. Dnes byli naplánovány trasy dvě. Trasa A v délce 5 km a trasa B v délce 3 km. Než jsme vyrazili, tak ještě jeden účastník si odskočil k pokladně ČD zakoupit turistickou vizitku. Od ŽST. Senohraby jsme vyrazili na trasu A po červené TZC (0009) na rozcestí Pod nádražím Senohraby. Dále jsme pokračovali po zelené TZC (3029) do Hubačova. Zde jsme odbočili po žluté TZC (6106) do Hrusic, kde jsme se zastavili v Památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Zde si účastníci zakoupili pohlednice a nezbytnou turistickou vizitku. Z Hrusic jsme pokračovali po žluté TZC (6106) přes Hubačov do Mirošovic k žel. zastávce Mirošovice u Prahy, kde byla vycházka ukončena. Já jsem přešel na nástupiště směr Praha, účastníci na nástupiště směr Benešov u Prahy a po příjezdu vlaků jsme odjeli ke svým domovům.
Trasu B od ŽST. Senohraby do Mirošovic a k žel. zastávce Mirošovice u Prahy nešel nikdo.

Zapsal: Richard Forster

Vysvětlivky: • TZC – turistická značená cesta • (6106) – evidenční číslo TZC • ŽST. – železniční stanice Popis trasy.pdf

 

Aktuality

Rekreáky vyjely, počasí stálo za nic.

Rekreační vlaky vyjedou 23.5.!

Satalická křižování

749-259 po větší dílenské opravě

Podřipák a Kameničák vyjedou 16.5.2020

851-008 na vlečce ČKD Blansko

Podlipanský motoráček

Snad již brzy!

Šenovka: oprava železničního svršku na sklářské lokálce

Šenovka: oprava přejezdu km 1,120

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009