Vlakem do papežových komnat

• Jistě víte, že všechny cesty vedou do Říma. Chcete vidět, jak se setkávají ve svém cíli?
• Chcete nahlídnout do tajů nejmenšího státu světa, jež střeží morální odkazy a současně být ve středu někdejšího centra naprostého morálního úpadku?
• Stydíte se přijet na výroční členskou schůzi KŽC v sobotu 7. března, protože nemáte naježděny kilometry na žádný titul a rádi byste to ještě na poslední chvíli změnili?
Pak je tu pro vás řešení! Pojeďte s námi na unikátní akci!

Sraz: v pátek 28.2.2020 v odpoledních hodinách na Letišti Václava Havla Praha-Ruzyně (terminál 2, odletová hala), resp. večer přímo v místě ubytování v Římě (platí zejména pro ty, kdo by chtěli samostatně přijet vlakem – organizátor je připraven asistovat i při přípravě této varianty, pokud o ni konkrétní účastník projeví zájem). Další podrobnosti budou přihlášeným účastníkům sděleny)

Program:
Pátek 28. 2.: Let z Prahy do Říma (letenky budou účastníkům zakoupeny po dohodě s organizátorem). Následně přesun na ubytování v blízkosti římského letiště Fiumicino. Nocleh.
Sobota 29. 2.: V tento výjimečný den, který nastává pouze jedenkrát za čtyři roky absolvujeme naprosto výjimečný program!!! Ráno odjedeme vlakem z místa ubytování přes žst. Roma Trastevere do žst. Roma S. Pietro, odtud se přesuneme pěšky do Vatikánu. Zde v 8 hodin prioritní vstup do vatikánských muzeí, jejich prohlídka (včetně světoznámé Sixtinské kaple), následně procházka vatikánskými zahradami. Poté dojdeme k vatikánskému nádraží, kde nastoupíme do vlaku, kterým projedeme celou vatikánskou železniční síť a následně přes žst. Roma S. Pietro budeme tímtéž vlakem pokračovat až k papežským letním rezidencím. Tyto rovněž navštívíme, poté se vlakem vrátíme do žst. Roma S. Pietro. Následuje přesun pěšky a metrem do žst. Roma Termini, odkud odjedeme ve večerních hodinách vlakem ES ITALIA do Neapole. Zde ubytování, nocleh.
Neděle 1. 3.: Ráno jízda vlakem společnosti Circumvesuviana (autonomní železniční síť úzkého rozchodu) do Pompejí. Následuje cca tříhodinová prohlídka tohoto starověkého zaniklého města; je možné navštívit i řadu domů, v nichž jsou stále patrny nápisy z doby svého vzniku… Následně návrat do Neapole, prohlídka města a památek, popř. projíždění sítě MHD či dalších částí sítě železnic Circumvesuviana. Večer odlet z Neapole do Berlína Schönefeldu (přílet v cca 22:00), následně možnost jízdy autobusem do Prahy nebo je možné zajistit v Berlíně u letiště nocleh a jízdenky do Prahy vlakem v pondělí dne 2.3.2020.
Současně existuje možnost dohodnout s organizátorem i jinou alternativu návratu.

Ukončení akce: v neděli 1.3:2020 ve smyslu výše uvedeného textu.

Ubytování: zajištěno dle výše uvedeného programu

Účastnické poplatky: člen 6 290 Kč, ostatní 6 790 Kč

Cena obsahuje:
• jízdné veškerými vlaky po celou dobu akce, ubytování a veškerý další uvedený program, cena neobsahuje jízdenky MHD na fakultativní programy (např. projíždění sítě MHD v Římě či Neapoli, dodatečné projíždění sítě Circumevesuviana apod.)
• letenky budou zajištěny účastníkům s ohledem na jejich aktuální cenu po individuální dohodě s organizátorem (obecně platí, že čím dříve bude letenka koupena, tím bude její cena nižší); konkrétní letecké spojení bude stanoveno dle požadavků účastníků po dohodě s organizátorem
Po individuální dohodě s organizátorem je možné dohodnout i jinou variantu účasti.

Platba: Účastnický poplatek je nutné zaplatit do 31. 12. 2019 na účet Klubu železničních cestovatelů č. 43-944 610 0277 / 0100 pod variabilním symbolem xxx a specifickým symbolem s uvedením data narození příp. čísla členské průkazky.

Organizátor: Ing. Vojtěch Dabrowski, tel: 777 218 106, e-mail: vojtech.dabrowski@kzc.cz

 

Aktuality

Rekreáky vyjely, počasí stálo za nic.

Rekreační vlaky vyjedou 23.5.!

Satalická křižování

749-259 po větší dílenské opravě

Podřipák a Kameničák vyjedou 16.5.2020

851-008 na vlečce ČKD Blansko

Podlipanský motoráček

Snad již brzy!

Šenovka: oprava železničního svršku na sklářské lokálce

Šenovka: oprava přejezdu km 1,120

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009