Opravený propustek na Šenovce

1.12.2017 Česká Kamenice

KŽC nechal v podzimních měsících letošního roku kompletně opravit propustek v km 1,022 sklářské lokálky Česká Kamenice – Kamenický Šenov.

Kamenný klenbový propustek, vybudovaný v roce 1886 při stavbě trati, byl již ve špatném stavebně technickém stavu. Nevyhovující byla především spodní stavba propustku, kde byly uvolněné některé části kamenné konstrukce, a proto musela být při jízdě vlaků přes objekt zavedena pomalá jízda 5 km/h.

Proto KŽC zodpovědně přistoupil k jeho kompletní opravě. Nejprve byla na propustek doplněna izolace proti vodě a propustek získal odvodnění pomocí drenážních trubek, posléze práce pokračovaly na spodní stavbě. Zde došlo především k  vydláždění koryta potoka, který propustkem protéká, a k odláždění přilehlých svahů tak, aby protékající voda již nenarušovala konstrukci opěr propustku. Celá konstrukce propustku byla zároveň vyspárována a stažena pomocí výztužných prutů.

Opravou nedošlo k narušení vzhledu konstrukce propustku a stavba si tak zachovala svůj původní tvar a vzhled. Současně došlo k obnově železničního svršku a k výměně kolejnic.

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem

Foto: 610

 

Aktuality

Rekreační vlaky vyjedou 23.5.!

Satalická křižování

749-259 po větší dílenské opravě

Podřipák a Kameničák vyjedou 16.5.2020

851-008 na vlečce ČKD Blansko

Podlipanský motoráček

Snad již brzy!

Šenovka: oprava železničního svršku na sklářské lokálce

Šenovka: oprava přejezdu km 1,120

Provoz KŽC (koronavirus)

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009