Nostalgie v Ústeckém kraji v roce 2014

26.5.2014 Ústí nad Labem

V provozní sezoně 2014 nebudou výletníci a cestující na pravidelně jezdících vlacích zabezpečovaných KŽC nijak ochuzeni. Nabídka vlaků, které v létě budou zajišťovat jak dopravní obslužnost různých mikroregionů, tak zajistí výletníkům vlakovou dopravu, po níž rok od roku poptávka stoupá, je konstantní vyjma sklářské lokálky „Šenovky“, kde se zvýší počet vlaků o 1/3 na základě sledované poptávky po přepravě.

V provozní sezoně 2014 nebudou výletníci a cestující na pravidelně jezdících vlacích zabezpečovaných KŽC nijak ochuzeni. Nabídka vlaků, které v létě budou zajišťovat jak dopravní obslužnost různých mikroregionů, tak zajistí výletníkům vlakovou dopravu, po níž rok od roku poptávka stoupá, je konstantní vyjma sklářské lokálky „Šenovky“, kde se zvýší počet vlaků o 1/3 na základě sledované poptávky po přepravě.

Staronovou novinkou je „na poslední chvíli“ zavedení Středohorského motoráčku, aby doprava na trati 113 neosiřela. Osud podobný osiření provozu vyvolaný odlišným přístupem různých subjektů k hodnotám a cílům v drážní dopravě, může potkat provoz i na ostatních severočeských tratích, kde je drážní doprava objednávána v režimu nostalgických nebo výletních vlaků. Takže KŽC Doprava je ve střehu a v případě chyb nebo nezvládnutí situace jsme s to pomoci v severních Čechách nabídnout praxí ověřené služby KŽC a poskytnout jistotu, že jezdit se může, bude-li zájem.

Foto: 379

 

Aktuality

Víkend s motoráčkem na severu Čech

Posázavák – v říjnu pokaždé „jinak“

M 152.0381

Idylka v údolí Berounky

Jak dopadl 9. ročníku v jízdě pákových drezín?

O KŽC píší v Anglii i v Holandsku

Slovenská špecifiká

Podřipák prodlouží provoz

Kdo s koho?

Pod roztockou skálou

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009