Sněžnický motoráček 2014

4.4.2014 Králíky

V sobotu 29.3.2014 opět po roce vyjel Sněžnický motoráček, jehož zapojení do jarního veselí organizují města Králíky a Hanušovice. Centrem zájmu veřejnosti je železnice, zejména česko-moravská spojovací dráha z Dolní Lipky do Hanušovic. Na trati se tak objevila 4 vozová souprava 831-168-Bix-Bix-831-117, která 4x denně spojila obě města. V Králíkách na nádraží se konal happening (jarmark, kulturní představení, vzpomínání na dobu, kdy železnice vznikala) a taktéž v Hanušovicích připomněl společenský program na nádraží atmosféru masopustu. Na některých vlacích byla na přípřeži lokomotiva ř. 749.

Všechny vlaky byly plné až k prasknutí. Kulturně-společenský život mikroregionu je holt spjat s železnicí a s její tradicí. KŽC Doprava opět obstál s nabídkou správně nostalgických vlaků a pomohl zabezpečit zajímavou akci. Jízdné bylo zdarma, ovšem na některých spojích objednatel vybíral povinně místenky, aby se dalo v nostalgickém vlaku vůbec „dýchat a pohybovat“.

Motorovou soupravu připomínající motorové rychlíky z konce 80.-tých let tak připomněla vzorně udržovaná souprava kredenců a Bixů z labskolyseckého depa KŽC.

Foto: Milan Hejcman

 

Aktuality

M 152.0381

Idylka v údolí Berounky

Jak dopadl 9. ročníku v jízdě pákových drezín?

O KŽC píší v Anglii i v Holandsku

Slovenská špecifiká

Podřipák prodlouží provoz

Kdo s koho?

Pod roztockou skálou

M 262.0180 a M 152.0535

Katusice hlavní nádraží

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009