Omezení jízd vlaků KŽC v důsledku povodní

30.6.2013 Praha

Povodně poškodily i tratě, kde dopravce KŽC provozuje pravidelnou drážní osobní dopravu výletními nostalgickými vlaky.

Na konci června jsme aktualizovali naše webové stránky, kde jsme zohlednili všechny změny a výluky a tyto zobrazili u každého z produktů. Sledujte proto aktuální jízdní řády na stránkách www.kzc.cz nebo na www.idos.cz, kde jsme taktéž nechali operativně provést úpravy JŘ (omezení jízd vlaků, příp. trasy vlaků) vyvolaných povodňovými událostmi.

Foto: 332

 

Aktuality

Rekreáky vyjely, počasí stálo za nic.

Rekreační vlaky vyjedou 23.5.!

Satalická křižování

749-259 po větší dílenské opravě

Podřipák a Kameničák vyjedou 16.5.2020

851-008 na vlečce ČKD Blansko

Podlipanský motoráček

Snad již brzy!

Šenovka: oprava železničního svršku na sklářské lokálce

Šenovka: oprava přejezdu km 1,120

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009