VČS zvolila nový výbor KŽC

25.1.2009 Nymburk

Účastníci Výroční členské schůze (VČS) v Nymburce zvolili (staro-)nové vedení KŽC pro následující tři roky. Stalo se tak v rámci 99. setkání Klubu železničních cestovatelů v Nymburce, v sobotu 24. ledna 2009.

Volební komise ve složení Miroslav Zikmund - předseda, Milan Hejcman - člen volební komise a Marek Svoboda - člen volební komise konstatuje, že volilo 35 oprávněných voličů ve smyslu volebního řádu KŽC, o.s. Kandidáti do výboru pod vedením Romana Hrůzy kandidovali na společné kandidátce č. 1. Pro tuto kandidátku hlasovalo 32 voličů, dva byli proti a jeden se zdržel. Volební komise konstatuje, že všichni kandidáti byli zvoleni. Nový výbor byl poté představen v tomto složení:

Roman Hrůza, DiS., předseda

Ing. Vojtěch Dabrowski, místopředseda

Ing. Josef Čermák, Ph.D., tajemník

Kamil Blažek, hospodář

Lukáš Verner, člen výboru (koordinátor akcí, šéfredaktor Dráhaře)

Luboš Vaculín, člen výboru

Pavel Musil, člen výboru (kronikář)

Podrobný zápis ze schůze včetně udělení cestovatelských titulů přineseme v únorovém zpravodaji Dráhař 122. Podrobnou zprávu z akce naleznete v kronice, fotky z akce ve fotogalerii.

V rámci víkendového setkání KŽC proběhla jízda zvláštního vlaku M 262.0180 po zajímavých vlečkách na Nymbursku a Kolínsku s doprovodným programem. V sobotu 24. 1. jsme započali jízdu v Lysé nad Labem, kde jsme absolvovali vlečky Kovona a Litol. Následovala jízda do Nymburka na ranžír, kde jsme si prohlédli seřaďovací nádraží, zařízení KOMPAS 5 a stavědlo. Večer jsme projeli vlečku do pivovaru Postřižiny z žst. Nymburk město a následovala zmíněná VČS s volbami. V neděli, 25. 1. jsme jelil v trase Nymburk město - Poříčany - Pečky - Bošice - vlečka BOLETEX - Zásmuky - Bečváry - vlečka ZEMPO - Kolín - Nymburk - Lysá nad Labem. Akce se vydařila do posledního puntíku a přes 40 účastníků vyslovilo uznání nad zvládnutím celé akce i samotné jízdy vlaku.

Foto: 3

 

Aktuality

Pod roztockou skálou

M 262.0180 a M 152.0535

Katusice hlavní nádraží

Dovolená s motoráčkem skončila

Jako před 50 lety

Pražský motoráček – stálice v nabídce

Lužický motoráček nejezdí

Podlipanský motoráček v provozu

Bixovna na Šenovce

Nový pár vlaků T1 jako přípoj od cyklovlaku T2

Archiv aktualit:
2020     2016     2012
2019     2015     2011
2018     2014     2010
2017     2013     2009