Mochovský motoráček

Mochovský motoráček vás zaveze z Prahy-Čakovic přes Neratovice, Brandýs nad Labem a Čelákovice do obce Mochov a to ve vybrané dny v roce - 1. 5., 9. 9., 30. 9. a 2. 12. 2017.

Popis trasy

Motoráčkem řady M 152.0 vyrazíte ráno z Prahy-Čakovic po Turnovsko-kralupské dráze do Neratovic, kde vlak vykoná úvrať a bude pokračovat po "polabské lokálce" přes Brandýs nad Labem do Čelákovic. Zde vlak vykoná další úvrať a přejde na další malebnou plokálku, trať s číslem 233, do Mochova. Poté po celý den zde bude motoráček pendlovat v dvouhodinovém taktu a poté vás odpoledne oveze zpět do Prahy.

Trať Čelákovice - Mochov, dlouhá pouhé 4 km, byla zprovozněna 11. 2. 1883 společností Rakouská společnost místních drah pro nákladní dopravu do cukrovaru v Mochově. Po zrušení cukrovaru v roce 1957 vznikly na jeho místě mrazírny. Osobní doprava byla zahájena až 14. 5. 1939. Pravidelná osobní doprava zde byla ukončena 9. 12. 2006. Na této trati se můžete svést pouze naším Mochovským motoráčkem. Trať se v současnosti využívá občas pro filmové záběry s vlaky. Natáčely se zde scény např. do seriálu Vyprávěj. Další informace o této zajímavé trati si můžete přečíst v článku Železničná trať Čelákovice – Mochov.

Upozornění pro cestující: Nástup do vlaku je možný pouze prvními dveřmi ve směru jízdy vlaku. Jízdenky se prodávají u strojvedoucího vlaku při pobytu v zastávce.

Mochovský motoráček finančně podporuje Město Čelákovice.

Jízdní řád

Ceník

Tarifní odbavení

Základní jízdné Zlevněné jízdné

jednosměrné jízdné - 

platí pro jednu jízdu v jednom vlaku bez ohledu na ujetou vzdálenost

50- Kč 25,- Kč

Přepravné: za psa 25,- Kč, za kolo 50,- Kč

Zajímavosti na trase

Městské muzeum Čelákovice

Městské muzeum v Čelákovicích, založené již v roce 1903 přes označení "městské muzeum", svojí činností daleko přesahuje hranice katastru města a v oblasti archeologie pokrývá na 50 katastrálních obcí.

Zámek Brandýs nad Labem

Zámek Brandýs nad Labem je významná renesanční památka se skvostnými sgrafity, kde v průběhu pěti staletí pobývali všichni panovníci Habsburské dynastie.

Synagoga Brandýs nad Labem

Synagoga v Brandýse nad Labem v ulici Na Potoce č. p. 140 byla postavena v letech 1827–1829 na místě předešlé synagogy, zničené požárem v roce 1827.

Oblastní muzeum v Brandýse nad Labem

Sídlí v centru města Brandýs nad Labem. Muzeum shromažďuje a uchovává sbírkové předměty, které pomáhají poznat minulost a přírodu místního regionu.

Slatinné lázně Toušeň

Lázně Toušeň využívající přírodní prameny železnaté vody založil v roce 1868 Jan Králík. Lázně využívají k léčbě koupele v sirnoželezité slatině.

Kostel sv. Bartoloměje v Mochově

Vystavěn ve 14. stol. v gotickém slohu. Jednolodní obdélníková stavba s rovných stropem a presbytářem, který polygonálně uzavírá vnitřní prostor.

Partneři