Putování pod trolejí: Ejpovice

Putování pod trolejí 20. 4. 2019 Ejpovice
Putování pod trolejí

Sraz: v sobotu 20. 04. 2019 v žst Ejpovice v 09:05 hod po příjezdu Os 7808

Program: pěší chůze k východním portálům tunelů, dále přes Chrást do Doubravky

Ukončení akce: v sobotu 20. 04. 2019 na zast. Plzeň-Doubravka v cca 17:00 hod  

Doporučené mapy: Turistický atlas Česko, list č. 287, 288

Kilometráž: cca 25 km

Přihlášky: kontaktujte organizátora do stanoveného termínu

Uzávěrka přihlášek: ve středu 17. 04. 2019

Účastnické poplatky: se nevybírají

Poznámka: na akci bude k dispozici razítko seriálu Putování pod trolejí

Organizátor

Pavel Musil
tel:
774 362 182