Nejen za dopravními zajímavostmi Žďáru nad Sázavou

Turistika 8. 9. 2018 Žďár nad Sázavou
Turistika

Sraz: v sobotu 08. 09. 2018 v 8:30 v žst. Žďár nad Sázavou po příjezdu R 975 (odjezd z Prahy hl.n. v 6:05)

Program: Pěší přesun k domácímu kolejišti pana Wimmera. Návštěva v čase 8:45 – 9:45. Poté pěší přesun k modelovému království – model Vysočiny. Možnost návštěvy v čase 10:00 – 11:00. Dále společný odchod pěšky po trase Zelená Hora (přestávka 11:30 – 12:30), Pomezí Čech a Moravy (přestávka 13:00 – 13:15) – Polnička. V Polničce možnost návštěvy zahradní železnice, široká možnost občerstvení včetně opékání buřtů a další atrakce (např. čtyřkolky). Pobyt v čase 14:00 – 16:45. V 16:45 společný odchod na autobus. V 17:01 společný odjezd autobusem do Žďáru nad Sázavou.

Ukončení akce: v sobotu 08. 09. 2018 v 17:31 u odjezdu R 976 směr Praha hl.n. (příjezd v 19:49)

Kilometráž: cca 9 km převážně po turistických cestách

Stravování: z vlastních zdrojů, v Polničce rozsáhlá možnost občerstvení

Přihlášky: kontaktujte organizátora do stanoveného termínu

Uzávěrka přihlášek: v neděli 2. 9. 2018

Organizátor

Michal Bílek
tel:
723430752