24. PID rallye

PID rallye 17. 11. 2016 Praha
PID rallye

Sraz: ve čtvrtek 17. 11. 2016 v 7:30 hod před Domem dětí a mládeže, Štefánikova 11, Praha 5 (cca 200 m od křižovatky Anděl), předpokládaný start soutěže je v 8:00 hod. (po dokončení prezentace soutěžících může být odstartováno i dříve)

Program: Soutěž spočívající v cca 11hodinovém cestování dopravními prostředky Pražské integrované dopravy. Je nutno během cesty projet některé prémiové zastávky z nabízeného seznamu a dojet včas do cíle. Prémiové zastávky budou sděleny před startem. Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií - do 18 let a nad 18 let. Pravidla soutěže jsou zveřejněna na www.kzc.cz, na požádání mohou být také zaslána e-mailem.

Omezení: účastníci do 18ti let musí mít písemný souhlas rodičů, že můžou samostatně jezdit v rámci pražské integrované dopravy. Jinak se soutěže nebudou moci zúčastnit.

Všichni soutěžící jezdí na vlastní nebezpečí a musí dodržovat bezpečnostní pokyny upřesněné na startu vedoucím akce.

Ukončení akce: ve čtvrtek 17. 11. 2016 v 19:00 hod před Domem dětí a mládeže, kdy soutěžící odevzdají materiály z akce ke zpracování a vyhodnocení. Vyhodnocení proběhne do 5ti pracovních dnů a všichni účastnící obdrží výsledkovou listinu s dalšími informacemi na svůj email 

Účastnické poplatky: člen 10 Kč, ostatní 20 Kč

Další náklady: Soutěžící si hradí jízdné použitými spoji sami (doporučuje se zakoupení 24hodinové jízdenky).

Organizátor

Luboš Vaculín
tel:
774 555 300