134. setkání KŽC v Kiruně

Společné setkání KŽC 12. - 20. 7. 2018 Finsko, severní Švédsko, Norsko
Setkání KŽC

Sraz: ve čtvrtek 12. 07. 2018 v 10:15 na letišti Václava Havla Praha-Ruzyně (terminál 2, odletová hala), případným zájemcům je možné individuálně za doplatek zajistit nocleh v Praze na noc z 11. na 12. 07. 2018.

Program:

Čtvrtek 12. 07.:

V 12:25 odlet z Prahy do Helsinek. Z letiště jízda příměstským vlakem do Helsinek. Ve zbytku dne volná prohlídka města Helsinki, možnost projetí sítě MHD apod. Nocleh v Helsinkách.

Pátek 13. 07.:

Dopoledne odjezd z Helsinek vlakem severním směrem do města Oulu. Zde prohlídka města a nocleh.

Sobota 14. 07.:

Ráno přesun vlakem z Oulu přes Kemi a Tornio až do nejsevernější železniční stanice Finska (za polárním kruhem) Kolari. Zde možnost turistiky, v podvečer jízda vlakem zpět do Tornia. Zde nocleh.

Neděle 15. 07.:

Dopoledne přechod státní hranice do švédské Haparandy (cca 500 m). Dále pak autobusem podél železniční trati využívané výhradně pro nákladní provoz do Luley. Zde přestup na vlak Švédských železnic (SJ) a jízda do Kiruny. Nocleh v Kiruně.

Pondělí 16. 07.:

Dopoledne exkurze do dolů v Kiruně (prohlídka cca 3 hodiny). Následně přesun vlakem krajinou severské tundry přes Abisko do nejsevernější železniční stanice Evropy Narviku. Nocleh v Narviku.

Úterý 17. 07.:

Dopoledne přesun autobusem z Narviku do města Svolvaer na Lofotách. Zde ubytování a odpoledne turistika v místě. Nocleh ve Svolvaeru.

Středa 18. 07.:

Ráno odjezd ze Svolvaeru trajektem do Bodo. Zde přestup na vlak a jízda jižním směrem do Trondheimu (neelektrifikovaná trať). Nocleh v Trondheimu.

Čtvrtek 19. 07.:

Dopoledne jízda vlakem z Trondheimu přes Roros a Hamar do Lillehameru (místo konání olympijských her). Ve zbytku dne možnost turistiky v místě, prohlídka olympijského areálu. Nocleh v Lillehameru.

Pátek 20. 07.:

Dopoledne přesun vlakem z Lillehameru do Hamaru. Zde návštěva norského národního železničního muzea. Následně pokračování vlakem na letiště Oslo. V 16:45 odlet do Prahy, v 18:45 přílet na letiště Praha-Ruzyně, ukončení akce.

Ukončení akce: v pátek 20. 07. 2018 v 18:45 na Letišti Václava Havla Praha-Ruzyně

Ubytování: zajištěno dle výše uvedeného programu

Členská schůze: proběhne ve večerních hodinách v neděli 15. 07. 2018 v Kiruně

Účastnické poplatky:

varianta účasti člen ostatní
celá akce 27 890 Kč 28 390 Kč

Cena obsahuje:

  • jízdné veškerými vlaky a autobusy po celou dobu akce, ubytování a veškerý další uvedený program, cena neobsahuje jízdenky MHD na fakultativní programy (např. projíždění sítě MHD v Helsinkách apod.)
  • pro účastníky vlastníci FIP bude cena snížena po oznámení, na které země se sleva FIP vztahuje
  • letenka z Prahy do Helsinek a z Osla do Prahy bude zajištěna účastníkům s ohledem na její aktuální cenu po individuální dohodě s organizátorem (obecně platí, že čím dříve bude letenka koupena, tím bude její cena nižší); po dohodě s organizátorem je možné s ohledem na aktuální cenu letů zvolit i jiné letecké spojení

Po individuální dohodě s organizátorem je možné dohodnout i jinou variantu účasti.

Platba: Účastnický poplatek je nutné zaplatit do 15. 05. 2018 na účet Klubu železničních cestovatelů č. 43-944 610 0277 / 0100 pod variabilním symbolem č. datum narození příp. číslo členské průkazky a specifickým symbolem č. 134.

Přihlášky: Závazné přihlášky přijímá organizátor do 15. 05. 2018.

Uzávěrka přihlášek: v úterý 15. 05. 2018

Poznámky: Uvedené propozice mohou doznat úprav v závislosti na možných změnách jízdních řádů navštívených zemí. V takovém případě budou všichni přihlášení účastníci o této skutečnosti neprodleně informováni.       

Organizátor

Ing. Vojtěch Dabrowski
tel:
777 218 106