131. setkáni KŽC v Kišiněvě

Společné setkání KŽC 18. července 2017, 19. července 2017, 20. července 2017, 21. července 2017, 22. července 2017, 23. července 2017, 24. července 2017, 25. července 2017, 26. července 2017 Kišiněv
setkání

Sraz: v úterý 18. 07. 2017 v 12:30 na Letišti Václava Havla Praha-Ruzyně (terminál 1, odletová hala)

Program:

Úterý 18. 7.:

V 14:35 odlet z Prahy do Bukurešti, zde přestup a večerní let do Iasi. Zde transfer na hotel, nocleh.

Středa 19. 7.:

Dopoledne jízda vlakem z Iasi do Suceavy, zde přestup a jízda přes rumunsko-ukrajinskou hranici do stanice Vadul Siret. Tady přestoupíme na vlak ukrajinských železnic (UŽ) a budeme pokračovat do stanice Černivci. Zde přesun na hotel a nocleh.

Čtvrtek 20. 7.:

Ráno a dopoledne projetí hraniční trati mezi Ukrajinou a Moldávií, jež několikrát překračuje státní hranici do stanice Sokyriany. Odtud pěší přesun přes státní hranici do Moldávie, do obce Ocnita. Odtud pak vlakem moldavských železnic do Kišiněva. Nocleh v Kišiněvě.

Pátek 21. 7.:

Během dne prohlídka Kišiněva. V 16:45 odjezd přímým nočním vlakem do Bukurešti (lůžka jsou v ceně akce). Během jízdy bude mj. probíhat výměna podvozků na hranicích Moldávie/Rumunsko (ještě v denní době).

Sobota 22. 7.:

Ráno v 6:04 příjezd do Bukurešti. Během dne prohlídka Bukurešti, pokusíme se rovněž zajistit exkurzi do Ceausescova paláce. V podvečer přesun vlakem z Bukurešti do Craiovy, nocleh v Craiově.

Neděle 23. 7.:

Ráno jízda vlakem z Craiovy do Vidinu (mj. přes nedávno dokončený nový most přes Dunaj mezi Rumunskem a Bulharskem). Následně prohlídka města Vidin. V podvečer jízda vlakem dále přes Mezdru do Gorne Orjahovitse, zde nocleh.

Pondělí 24. 7.:

Jízda vlakem po velmi zajímavé horské trati z Gornej Orjahovitse přes Starou Zagoru a dále do Dimitrovgradu a Svilengradu. Následuje pěší přesun přes státní hranici do Řecka, do stanice Dikaia. Odtud pak vlakem řeckých drah do Alexandropoli. Nocleh v Alxandropoli.

Úterý 25. 7.:

Dopoledne prohlídka Alexandropoli, koupání v moři. Odpoledne jízda vlakem po horské trati poblíž pobřeží do Thessaloniki (Soluň). Příjezd do Soluně v cca 22:30, nocleh.

Středa 26. 7.:

Dopoledne prohlídka Soluně, přesun na letiště. V 13:55 odlet ze Soluně do Budapešti (přílet v 14:25). Dále pak alternativně buď další let do Prahy (přílet v cca 21:15) nebo možnost cestovat do ČR vlakem (dle dohody s organizátorem).

Ukončení akce: ve středu 26. 07. 2016 v 14:25 na letišti v Budapešti, popř. dále dle dohody s organizátorem akce (viz výše)

Ubytování: zajištěno dle výše uvedeného programu

Členská schůze: proběhne v průběhu akce dle dohody všech účastníků

Účastnické poplatky:  varianta účasti    člen            ostatní 

                                     celá akce          16 490 Kč   16 990 Kč

Cena obsahuje:

Veškeré jízdné po celou dobu akce s výjimkou letenek a přepravy Budapešť - Praha, ubytování a veškerý další uvedený program, není-li uvedeno jinak.
Pro účastníky vlastníci FIP bude cena snížena po oznámení, na které země se sleva FIP vztahuje.
Letenka z Prahy do Iasi a ze Soluně do Budapešti bude zajištěna účastníkům s ohledem na její aktuální cenu po individuální dohodě s organizátorem (obecně platí, že čím dříve bude letenka koupena, tím bude její cena nižší); po dohodě s organizátorem je možné s ohledem na aktuální cenu letů zvolit i jiné letecké spojení. Stejně tak je možné zajistit i letenku nebo vlakovou jízdenku z Budapešti do Prahy.

Platba: Účastnický poplatek je nutný zaplatit do 31. 5. 2017 na účet Klubu železničních cestovatelů č. 43-944 610 0277 / 0100 pod variabilním symbolem č. datum narození příp. číslo členské průkazky a specifickým symbolem č. 131.

Přihlášky: Závazné přihlášky přijímá organizátor do 31. 5. 2017.

Uzávěrka přihlášek: ve středu 31. 5. 2017

Poznámky: Uvedené propozice mohou doznat úprav v závislosti na možných změnách jízdních řádů navštívených zemí. V takovém případě budou všichni přihlášení účastníci o této skutečnosti neprodleně informováni. Po individuální dohodě s organizátorem je možné dohodnout i jinou variantu účasti.     

Organizátor

Ing. Vojtěch Dabrowski
tel:
777 218 106