131. setkáni KŽC v Kišiněvě

Společné setkání KŽC 18. července 2017 Kišiněv
setkání

Sraz: v úterý 18. 07. 2017 v 12:30 na Letišti Václava Havla Praha-Ruzyně (terminál 1, odletová hala)

Program:

Úterý 18. 7.:

V 14:35 odlet z Prahy do Bukurešti, zde přestup a večerní let do Iasi. Zde transfer na hotel, nocleh.

Středa 19. 7.:

Dopoledne jízda vlakem z Iasi do Suceavy, zde přestup a jízda přes rumunsko-ukrajinskou hranici do stanice Vadul Siret. Tady přestoupíme na vlak ukrajinských železnic (UŽ) a budeme pokračovat do stanice Černivci. Zde přesun na hotel a nocleh.

Čtvrtek 20. 7.:

Ráno a dopoledne projetí hraniční trati mezi Ukrajinou a Moldávií, jež několikrát překračuje státní hranici do stanice Sokyriany. Odtud pěší přesun přes státní hranici do Moldávie, do obce Ocnita. Odtud pak vlakem moldavských železnic do Kišiněva. Nocleh v Kišiněvě.

Pátek 21. 7.:

Během dne prohlídka Kišiněva. V 16:45 odjezd přímým nočním vlakem do Bukurešti (lůžka jsou v ceně akce). Během jízdy bude mj. probíhat výměna podvozků na hranicích Moldávie/Rumunsko (ještě v denní době).

Sobota 22. 7.:

Ráno v 6:04 příjezd do Bukurešti. Během dne prohlídka Bukurešti, pokusíme se rovněž zajistit exkurzi do Ceausescova paláce. V podvečer přesun vlakem z Bukurešti do Craiovy, nocleh v Craiově.

Neděle 23. 7.:

Ráno jízda vlakem z Craiovy do Vidinu (mj. přes nedávno dokončený nový most přes Dunaj mezi Rumunskem a Bulharskem). Následně prohlídka města Vidin. V podvečer jízda vlakem dále přes Mezdru do Gorne Orjahovitse, zde nocleh.

Pondělí 24. 7.:

Jízda vlakem po velmi zajímavé horské trati z Gornej Orjahovitse přes Starou Zagoru a dále do Dimitrovgradu a Svilengradu. Následuje pěší přesun přes státní hranici do Řecka, do stanice Dikaia. Odtud pak vlakem řeckých drah do Alexandropoli. Nocleh v Alxandropoli.

Úterý 25. 7.:

Dopoledne prohlídka Alexandropoli, koupání v moři. Odpoledne jízda vlakem po horské trati poblíž pobřeží do Thessaloniki (Soluň). Příjezd do Soluně v cca 22:30, nocleh.

Středa 26. 7.:

Dopoledne prohlídka Soluně, přesun na letiště. V 13:55 odlet ze Soluně do Budapešti (přílet v 14:25). Dále pak alternativně buď další let do Prahy (přílet v cca 21:15) nebo možnost cestovat do ČR vlakem (dle dohody s organizátorem).

Ukončení akce: ve středu 26. 07. 2016 v 14:25 na letišti v Budapešti, popř. dále dle dohody s organizátorem akce (viz výše)

Ubytování: zajištěno dle výše uvedeného programu

Členská schůze: proběhne v průběhu akce dle dohody všech účastníků

Účastnické poplatky:  varianta účasti    člen            ostatní 

                                     celá akce          16 490 Kč   16 990 Kč

Cena obsahuje:

Veškeré jízdné po celou dobu akce s výjimkou letenek a přepravy Budapešť - Praha, ubytování a veškerý další uvedený program, není-li uvedeno jinak.
Pro účastníky vlastníci FIP bude cena snížena po oznámení, na které země se sleva FIP vztahuje.
Letenka z Prahy do Iasi a ze Soluně do Budapešti bude zajištěna účastníkům s ohledem na její aktuální cenu po individuální dohodě s organizátorem (obecně platí, že čím dříve bude letenka koupena, tím bude její cena nižší); po dohodě s organizátorem je možné s ohledem na aktuální cenu letů zvolit i jiné letecké spojení. Stejně tak je možné zajistit i letenku nebo vlakovou jízdenku z Budapešti do Prahy.

Platba: Účastnický poplatek je nutný zaplatit do 31. 5. 2017 na účet Klubu železničních cestovatelů č. 43-944 610 0277 / 0100 pod variabilním symbolem č. datum narození příp. číslo členské průkazky a specifickým symbolem č. 131.

Přihlášky: Závazné přihlášky přijímá organizátor do 31. 5. 2017.

Uzávěrka přihlášek: ve středu 31. 5. 2017

Poznámky: Uvedené propozice mohou doznat úprav v závislosti na možných změnách jízdních řádů navštívených zemí. V takovém případě budou všichni přihlášení účastníci o této skutečnosti neprodleně informováni. Po individuální dohodě s organizátorem je možné dohodnout i jinou variantu účasti.     

Organizátor

Ing. Vojtěch Dabrowski
tel:
777 218 106